تیغ صفحه های کورین

تیغ صفحه های کورین
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
تیغ انحنای زیرین (سالید) DMZ625404B دامار
تیغ انحنای زیرین (سالید) دامار شعاع انحنا 7/12 -19میلیمتر قطر 54-57 میلیمتر کارگیر 19..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ انحنای قرنیز (سالید) DMZ163184D دامار
تیغ انحنای قرنیز (سالید) دامار شعاع انحنا 10 میلیمتر قطر 8/31 میلیمتر کارگیر 13 میلیم..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ بانکی (سالید) DMZ623184 دامار
تیغ بانکی (سالید) دامار شعاع انحنا 9/7 -19میلیمتر قطر 6/28-8/50 میلیمتر کارگیر 13-26 ..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ بانکی تعویضی دامار
تیغ بانکی تعویضی دامار شعاع انحنا 2-35/6 میلیمتر قطر 23-70/28 میلیمتر کارگیر 20-25 می..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ دو راهه تعویضی دامار
تیغ دو راهه تعویضی دامار قطر 35-45 میلیمتر کارگیر 10-30 میلیمتر عمق نفوذ 15/11-15/16 ..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ دوراهه قرنیز (سالید) DMZ705754 دامار
تیغ دوراهه قرنیز (سالید) دامار قطر 5/57 میلیمتر کارگیر 35/6 میلیمتر شفت 12 میلیمتر ..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ ردیوس قرنیز (سالید) DMZ163204D-4 دامار
  تیغ ردیوس قرنیز (سالید) دامار شعاع انحنا 8  میلیمتر قطر 32 میلیمتر کا..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ قرنیز (سالید) DMZ103904CA دامار
  تیغ قرنیز (سالید) دامار شعاع انحنا 2/3-6 میلیمتر قطر 39 میلیمتر کارگیر 40 ..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ قرنیز (سالید) DMZ625084D دامار
تیغ قرنیز (سالید) دامار زاویه برش 14-17 درجه شعاع انحنا 5/9 -7/12 میلیمتر قطر 45-54 م..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ لبه (سالید)دامار
تیغ لبه (سالید)دامار شعاع انحنا 9/7 میلیمتر قطر 67 میلیمتر کارگیر 41 میلیمتر شفت ..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ لبه سینک- کاسه (سالید) دامار
  تیغ لبه سینک- کاسه (سالید) دامار شعاع انحنا 9/7 میلیمتر قطر 4/25 میلیمتر ک..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ پخ زیرین (سالید) دامار
  تیغ پخ زیرین (سالید) دامار زاویه برش 12 درجه قطر 6/28 میلیمتر کارگیر 26 می..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ پخ زیرین (سالید) دامار
تیغ پخ زیرین (سالید) دامار زاویه برش 19 درجه قطر 7/35 میلیمتر کارگیر 26 میلیمتر ش..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ پخ زیرین (سالید) دامار
تیغ پخ زیرین (سالید) دامار زاویه برش 12 درجه قطر 6/28 میلیمتر کارگیر 26 میلیمتر ش..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ پرداخت (سالید) دامار
تیغ پرداخت (سالید) دامار قطر 19 میلیمتر کارگیر 26 میلیمتر شفت 12 میلیمتر ..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
ابزار دامار © 2023-1392 ,Powered By : mavarait