تیغ فرز CNC

تیغ فرز CNC
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
تیغ  v  دوپله  دامار
  تیغ  v  دوپله  دامار قطر35/6میلیمتر کارگیر10 میلیمتر شفت 6و..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ  v  شکل مدل DM082003-30 دامار
  تیغ  v  شکل دامار زاویه 60-90 درجه قطر3/6-8/31 میلیمتر کارگیر 8-..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ اتصال دامار
  تیغ اتصال دامار زاویه 5/22-30-45 درجه قطر 1/38-3/41 میلیمتر کارگیر 2/22 می..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ اتصال نیم گرد دامار
تیغ اتصال نیم گرد دامار شعاع انحنا 2/3 میلیمتر قطر 1/38 میلیمتر کارگیر 4/6-7/12 میلیم..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ اتصال پروانه ای DM182864A دامار
تیغ اتصال پروانه ای دامار زاویه برش 14 درجه قطر ابزار 6/28 میلیمتر کارگیر 45 میلیمتر ..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ الگوی قرنیز DM883184A دامار
تیغ الگوی قرنیز دامار قطر 4/25-8/31 میلیمتر کارگیر 5/44-1/57 میلیمتر شفت 8و12 میلیمتر..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ الگوی قرنیز DM883184B دامار
  تیغ الگوی قرنیز دامار قطر 4/25-8/31 میلیمتر کارگیر 5/44-1/57 میلیمتر شفت 8..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ الگوی قرنیز DM883184C دامار
تیغ الگوی قرنیز دامار قطر 4/25-8/31 میلیمتر کارگیر 5/44-1/57 میلیمتر شفت 8و12 میلیمتر..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ الگوی قرنیز DM883184D دامار
تیغ الگوی قرنیز دامار قطر 4/25-8/31 میلیمتر کارگیر 5/44-1/57 میلیمتر شفت 8و12 میلیمتر..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ الگوی قرنیز DM883184E دامار
تیغ الگوی قرنیز دامار قطر 4/25-8/31 میلیمتر کارگیر 5/44-1/57 میلیمتر شفت 8و12 میلیمتر..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ انگشتی DM-S070506 دامار
  تیغ انگشتی دامار شعاع انحنا 6/1-7/12 میلیمتر قطر 2/3-4/25 میلیمتر کارگیر 8..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ بانکی DM103183 دامار
تیغ بانکی دامار شعاع انحنا 2/3-4/25 میلیمتر قطر19-5 /63میلیمتر کارگیر11-32 میلیمتر ..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ تونیک  کاسه ای DM883184F دامار
تیغ تونیک  کاسه ای دامار قطر 5/44 -2/95  میلیمتر کارگیر9/7-10  میلیمتر ..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ تونیک  کاسه ای DM886354FB دامار
تیغ تونیک  کاسه ای دامار قطر 5/63 -5/82  میلیمتر کارگیر7/12 میلیمتر شفت&nbs..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
تیغ تونیک کلاسیک DM775084AA دامار
تیغ تونیک کلاسیک دامار قطر 3/41 -92  میلیمتر قطر ثانویه 10-16 میلیمتر کارگیر5-10..
با ماتماس بگیرید
قیمت بدون مالیات: با ماتماس بگیرید
ابزار دامار © 2024-1392 ,Powered By : mavarait